036529 69 63

WERKWIJZE

Om een financieel plan te maken voor uzelf of uw bedrijf, moeten we eerst weten hoe uw financiële situatie ervoor staat. Wij vinden persoonlijk contact en advies namelijk erg belangrijk! Bekijk hieronder onze werkwijze.

1. Kennis maken

In een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek van ongeveer 1 uur, kom ik bij u een toelichting op onze werkwijze. Tevens gaan wij gezamenlijk na of uw situatie aansluit bij onze expertise.

Aan het eind van deze oriëntatie krijgt u een opgave van de kosten en een schatting van de doorlooptijd..

U beslist daarna of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Na ondertekening van het dienstverleningsdocument ( inclusief prijsopgave ) starten we met de inventarisatie.Voorbeeld pagina van analyse
voorbeeld pagina van analyse financieel rapport


2. Inventarisen

Intake :

Tijdens de intake richten we ons op uw huidige financiële situatie. We stellen het gewenste netto inkomen vast en maken uw wensen concreet.

Zo nodig worden, ter voorkoming van misverstanden, ook de verzamelde documenten doorgenomen.

Analyse:

Na de intake zullen wij rekening houdend met uw behoefte en uw huidige levensstijl uw financiële positie in kaart brengen.

In deze eerste analyse aan we er van uit dat er geen veranderingen zullen plaats vinden. Zo blijft bv het inkomen tot uw pensioen gelijk, blijft u in uw huidige woning wonen, en nemen we het op te bouwen tot pensioen mee in de berekeningen.

Door de inkomsten met de gewenste uitgaven in de tijd te vergelijken krijgt u een duidelijk inzicht van uw financiële situatie.

het verslag

Uw financiële situatie leggen we vast in een verslag, dat we met u persoonlijk bespreken

Een goed inzicht in uw financiële situatie is soms genoeg.

het vervolg

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken de mogelijkheid een uitgebreid advies te laten opstellen.

3. Adviseren

We zullen aan de hand van uw financiële situatie de eerder geformuleerde uitgangspunten en wensen verder aanscherpen. We zullen ook de prioritieten van uw wensen vaststellen. Tevens zullen we nader ingaan op uw wensen , de risico’s die wilt lopen en de scenario’s dat overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Adviesrapport :

Ons advies zullen we ook vastleggen in een rapport. Hierin zal ook de haalbaarheid van uw wensen getoetst worden en voorzien van aanbevelingen, die bijdragen aan de verbetering en optimalisatie van uw financiële positie.

Adviesgesprek:

Tijdens het adviesgesprek ontvangt u het adviesrapport. Dit rapport zullen wij uitgebreid met u doorspreken.

Het vervolg

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de verdere operationele invulling van ons advies (de uitvoering).

4. Uitvoeren

De planner kan u helpen bij het uitvoeren van het advies, zoals het bespreken van hypotheekplannen bij een hypotheekadviseur, het aanpassen van uw levensverzekering of het opstellen van een zakelijk verzekeringsplan.

5. Onderhouden

Daar eindigt het niet voor ons, want het onderhouden van het financiële plan is ook erg belangrijk. Wij zullen jaarlijks met u bespreken welke fiscale wetgeving is veranderd en hoe uw persoonlijke/zakelijke financiële omstandigheden gewijzigd zijn. Daarna zal de financieel planner zo nodig uw plan aanpassen. Zo weet u weer hoe u er precies voor staat.